Starosta
Ing. Bartoněk Josef

Místostarosta
Mgr. Berka Lubomír

Členové OZ
Berka Otakar
Důbrava Ferdinand
Cvek Jaroslav
Magdálek Josef
Ing. Mynář Vratislav
PhDr. Náplavová Marie
Ing. Náplava Petr
Struha Richard
Zálešák Zdeněk

Výbory a komise při OÚ
Finanční výbor
přeseda: Ing. Petr Náplava
Dohlíží nad hospodařením obce, navrhuje rozpočet obce, vyhlášky o místních poplatcích, investice obce.

Kontrolní výbor
přeseda: Josef Magdálek
Návrh systému likvidace odpadů, návrh vyhlášek z oblasti ŽP, kontrolní činnost.

Komise pro životního prostředí
přeseda: Richard Struha
Vyřizování stížností a podnětů občanů.

Komise kulturní a péče o mládež
Podílí se na kulturním a společenském dění v obci.

Komise sociální
přeseda: PhDr. Marie Náplavová
členové: Ivana Vajčnerová, Jitka Pončíková, Hana Motalová, Jana Sojáková
Vyhledávání sociálně potřebných osob, návrhy opatření, posuzování žádostí o byty a umístění v DPS.

Komise pro krizové situace
přeseda: Otakar Berka