Římskokatolická farnost v Osvětimanech s kostelem sv. Havla patřila pod patronátní právo místních vladyků, sídlících na zdejší opevněné tvrzi. V pozdějších letech náležela pod poddací neboli patronátní právo panské vrchnosti na Buchlově. V současné době spadá pod děkanství v Uh. Hradišti, arcibiskupství Olomoucké. Součástí osvětimanské farnosti jsou obce Vřesovice, Medlovice, Újezdec, Hostějov, samoty Dolní a Horní osvětimanské paseky, Medlovské paseky a duchovní správa Hory sv. Klimenta.

Farní kostel sv. Havla
Patron farního kostela: sv. Havel
Vícevíce informací o historii kostela

Farní úřad Osvětimany - od 1.7.2009 součást farnosti boršické

Správce P. Mgr. ANTON KASAN
687 42 Osvětimany
tel: 731 621 262

Bohoslužby
Pondělí --
Úterý --
Středa 17:00 hod
Čtvrtek --
Pátek 17:00 hod
Sobota --
Neděle 9:00 hod

Stabilní program v týdnu

Pondělí
18:00 Tučapy, kostel sv. Cyrila a Metoděje (P. Vavřinec Černý)
18:30 Boršice, kostel sv. Václava (P. Anton Kasan)

Úterý
7:00 Tučapy, kostel sv. Cyrila a Metoděje (P. Vavřinec Černý)

Středa
17:00 Osvětimany, kostel sv. Havla (P. Anton Kasan)
18:30 Boršice, kostel sv. Václava (P. Anton Kasan)

Čtvrtek
17:00 Stříbrnice, kostel sv. Prokopa (P. Vavřinec Černý)
18:30 Boršice, kostel sv. Václava (P. Anton Kasan)

Pátek
17:00 Osvětimany, kostel sv. Havla (P. Anton Kasan)
18:00 Tučapy, kostel sv. Cyrila a Metoděje (P. Vavřinec Černý)
18:30 Boršice, kostel sv. Václava (P. Anton Kasan) - mše svatá pro děti

Sobota
7:00 Tučapy, kostel sv. Cyrila a Metoděje (P. Vavřinec Černý)
16:00 
1. sobota – Medlovice
2. sobota – Vřesovice
3. sobota – Újezdec

Neděle
7:15 a 10:30 Boršice, kostel sv. Václava (P. Anton Kasan)
9:00 Osvětimany, kostel sv. Havla (P. Anton Kasan)
8:30 Stříbrnice, kostel sv. Prokopa (P. Vavřinec Černý)
10:00 Tučapy, kostel sv. Cyrila a Metoděje (P. Vavřinec Černý)

 

Návštěvy nemocných:
v úterý před 1. pátkem:
farnost Osvětimany 8:30-10:30
Stříbrnice 10:30-11:30
Boršice 11:30-14:30

Poučení snoubenců, před křtem a návštěvy rodin:
možnost denně od 19:00-21:00

Křty:
kteroukoli neděli ve mši nebo po mši:
Osvětimany 11:45
Boršice 12:15

Zaopatřování: ihned

Úřední hodiny:
pondělí, čtvrteka pátek od 8:00-9:00, nebo když mne zastihnete
Římskokatolická farnost Boršice, Školní 191, 68709. P. Mgr. Anton Kasan 731 621 262