Pošta
na návsi ve víceúčelové budově
tel.: 954 268 742 

Otevírací doba od 1.10.2020:
pondělí, středa      14.00 - 18.00 hod.
út, čt, pá                  8.00 - 12.00 hod.

Po uzavření této pošty je otevřena pošta:
Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 11, 683 03
Po - Pá      8.00 - 18.00 hod.
So                   8 - 12.00 hod. 

Čerpací stanice EuroOil
za obcí směrem na Kyjov
tel.: 735 720 425
Otevírací doba
po - ne 6 - 18

Cena vodného pro rok 2024 činí 34,72,-Kč/m3.
Cena stočného pro rok 2024 činí 896,-Kč/osobu/rok.

Platba poplatků na účet:
Poplatek za odpady (popelnice) je od 1. 1. 2024 ve výši 900,-Kč/rok – viz Vyhláška O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Splatnost do 30. června.

Při platbě na účet č. 3826721/0100 uveďte prosím:
VS 1345 
SS číslo Vašeho domu (u chaty uveďte 1000 + číslo chaty - např. chata č. 95 = SS 1095).

Poplatek za psa činí 60,-Kč/rok – viz vyhláška O místním poplatku ze psů. Splatnost do 31. března.
Při platbě na účet č. 3826721/0100 uveďte prosím:
VS 1341
SS číslo Vašeho domu

Informace o sběru komunálního odpadu

 • popelnice - svoz každý lichý týden v pondělí - OTR Uh. Hradiště
 • kontejnery jsou umístěny u OÚ, u koupaliště, na Zábraní, u Smuteční síně a v chatových oblastech U Křehule, na Černých Borech a u OSP
 • kontejner na odvoz jakéhokoliv množství odpadu a suti si můžete objednat u p. Černocha z Medlovic - tel. 608 463 547 nebo u firmy OTR Uh. Hradiště na tel. 494 33 22 12. Veškeré náklady hradí objednavatel !
 • TŘÍDĚNÝ ODPAD: kontejnery na plast, papír, sklo, kovy a textil - OÚ - vchod od knihovny, plast, papír a sklo Zábraní, plast, papír a sklo Kamenná Horka, plast, papír a sklo u Koupaliště, plast škola (svoz 1x za 14 dnů - OTR Uh. Hradiště )
 • Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, z důvodu celoroční možnosti ukládat tento odpad ZDARMA na Sběrném dvoře v Buchlovicích, již není organizován (od roku 2023).

Do velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad u koupaliště, za budovou městyse, na Zábraní a v chatové oblasti Dolní Paseky vhazujte POUZE běžný domovní odpad, který se Vám již nevejde do popelnice! Čím více netříděného odpadu bude v kontejnerech, tím budou náklady za odvoz odpadu vyšší a cena se promítne do ročního poplatku za odpady za osobu!     

 Všechen odpad, který lze vytřídit ROZTŘIĎTE do PLASTU, PAPÍRU A SKLA!

 Velkoobjemový odpad, pneumatiky, dřevo apod. můžete ZDARMA odevzdat na Sběrném dvoře v Buchlovicích.

Sběrna surovin KOVO ŠROT
za víceúčelovou budovou
Otevírací doba
v letních měsících dle aktuálního rozpisu
v zimních měsících uzavřena

Sběrný dvůr BIOKOMP,s.r.o. Buchlovice
Letní provoz (1.4. - 31.10.)
Po - Pá 7:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00

Zimní provoz (1.11. - 31.3.)
Po - Pá 7:00 - 16:00
So 8:00 - 12:00 – za nepříznivého počasí zavřeno

Adresa: Křížné cesty
Hradišťská 908
687 08 Buchlovice
Telefon: 731 506 341, 572 595 058
email: kompostarna@biokomp.cz
www.biokomp.cz

Při příjezdu se musíte nejprve nahlásit na evidenci a odpady následně zvážit na silniční váze

 • od ledna 2022 můžete odevzdat již NEOMEZENÉ množství většiny druhů odpadů na občanský průkaz
 • při příjezdu je nutné předložit pro kontrolu občanský průkaz pro kontrolu bydliště
 • upozorňujeme, že odpady je nutné přivézt již přetříděné nebo je roztřídit zde u nás
 • ZDARMA přebíráme většinu běžných odpadů z domácností (objemný odpad, papír, sklo, plast, bioodpad, dřevo, dřevotřísku a čistou zeminu)
 • přebíráme STAVEBNÍ SUTĚ ZA POPLATEK dle platného ceníku
 • nebezpečné odpady přebíráme jen v malém množství (eternit, lepidla, barvy, aj.)
 • přebíráme ZDARMA pneu v jakémkoli množství
 • přebíráme ZDARMA elektro, menší baterie, lednice a mrazničky, pračky, trouby, aj.

Informační leták

Třídění_odpadů.jpg

Chemická čistírna oděvů
sběr prádla a oděvů je prováděn na úřadě městyse denně po dobu pracovní doby úřadu.

Záchranná stanice pro zvířata
provozuje Český svaz ochráncu přírody v Buchlovicích, tel.: 732 250 240

Pohřební služba
pohřeb je možno vyřídit u Pohřební služby Velgo ve Starém Městě, tel: 732 689 747. Zajištění smutečního obřadu a bližší informace Vám podá matrikářka paní D.Hrušťáková nebo Bohdana Špalková.