Stránky knihovny

Knihovna sídlí na návsi v přízemí kulturního domu (bývalé prostory telefonní ústředny). Vchod směrem od DPS.

Knihovna nabízí:

Půjčování knih a časopisů pro dospělé i děti.
K dispozici je fond regionální literatury.
K dispozici knihy z meziknihovního výpůjčního fondu okresní knihovny B.B.Buchlovana.
Veřejná internetová stanice (3 PC), ZDARMA
Možnost tisku z PC (1,- Kč/list)

ON-LINE katalog

Výpůjční doba:
pátek od 15:00 do 18:00 hod.

vedoucí knihovny: Mgr. Marie Kordulová

Informace pro čtenáře:
roční poplatek pro dospělé čtenáře 20,- Kč
roční poplatek pro děti do 18 let 10,- Kč

Knihovna
Knihovna
Knihovna