Velkomoravské hradisko sv. Kliment
Velkomoravské hradisko se zbytky dominantní církevní stavby, ležící v blízkosti dřívější obchodní cesty mezi Pomoravím a Brněnskem. Podle archeologického výzkumu bylo hradisko vybudováno Slovany asi v polovině 9. století. Toto významné církevní místo bylo spojené s byzantskou misí Cyrila a Metoděje. Národní kulturní památka.

Kostel sv. Havla
Dominanta obce, která byla vystavěna v barokním stylu v letech 1689-1691 Janem Dětrichem z Petřvald na místě starého dřevěného kostela. Podle písemných dokladů byl ze strarého kostela přenesen zvon s datem 1521, který se bohužel do dnešní doby nezachoval.

Kříže a kaplička
- pamětní kříž s korpusem ukřižovaného umístěný před kostelem (1782); 
- kříž zdobený rostliným motivem umístěný na okraji obce u silnice směrem na Ježov (1782);
- litinový kříž na pískovcovém podstavci. Dříve stával u Barůšového, v roce 2003 z podnětu Obecního úřadu restaurován a přemístěn na nový hřbitov za smuteční síň;
- kaplička sv. Vendelína nad obcí u silnice na Vřesovice.

Sochy
- socha sv. Jana Nepomuckého na křižovatce u prodejny Martex (1731);
- socha sv. Floriána - zachoval se pouze podstavec;
- socha panny Marie umístěná v kopci ke kostelu (1910?).

Hranečníky
- hranečník z roku 1729 umístěn v lese pod "Ocáskem"
- hranečník z roku 1748 nalezneme v lese "U Trojáku".