Výraznou dominantou a historickou památkou obce je už více než 300 let starý barokní kostel sv. Havla, postavený nad vesnicí na místě původního dřevěného kostela, který byl zničen požárem. Stavba byla zahájena roku 1774 a finančně ji zabezpečoval Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu. Dokladem toho je kamenné ostění se znakem pánů z Petřvaldu (páv a sloup) nad hlavním vchodem do kostela. Kostel byl benediktován - požehnán v roce 1691.

Stavba kostela je centrálně orientovaná na půdoryse rovnoramenného kříže, jehož příčná ramena byla zkrácena a uvnitř zaoblena v niky. Nad křížem ramen se zvedá vznosná kopule. K jižní lodi byla postupně přistavěna dušičková kaple. Na západní straně se stavba opíra o průčelní hranolovou, 38 m vysokou věž, zastřešenou hruškovitou střechou.

Vnitřní zařízení chrámu pochází většinou z 18. století a dominuje mu hlavní oltář s ostatky sv. Prokopa Mučedníka, sv. Urbana a sv. Theodory s oltářním obrazem sv. Havla, patrona kostela. Výzdobu kostela dále doplňují dva boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a apoštola Ondřeje a dřevěná kazatelna pocházející ze 17. století. Tu naproti vyvažuje křtitelnice. Dále Vás v kostele určitě zaujmou malovaná okna a dvanácti rejstříkové varhany, které zhotovil novojičínský varhanář Karel Neusser roku 1889. Za povšimnutí stojí i vymalování kopule kostela, které v roce 1906 provedl malíř Josef Kubíček z Uh. Hradiště. V cyklu postav v kopuli znázornil působení sv. Cyrila a sv. Metoděje na hoře sv. Klimenta nedaleko Osvětiman.

Pod keramickou dlažbou, která byla položena v 19. století se v prostoru za kněžištěm nachází krypta, jejíž vchod je zazděn. V kryptě byli pochovávání místní faráři, úředníci z buchlovského panství a mniši.

Osvětimanská farnost s kostelem patřila pod patronátní právo místních vladyků, sídlících na zdejší opevněné tvrzi. V pozdějších letech náležela pod poddací neboli patronátní právo panské vrchnosti na Buchlově. V současné době spadá pod římskokatolický děkanát v Uh. Hradišti , arcibiskupství Olomoucké. Součástí osvětimanské farnosti jsou obce Vřesovice, Medlovice, Újezdec, Hostějov a samoty Dolní a Horní osvětimanské paseky a Medlovské paseky.

Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...
Kostel sv. Havl...