Kulturní klub byl ustanoven v roce 2000 jako zastřešující organizace pro složky, které se podílí na zajišťování kulturních akcí v obci. Organizace je zaregistrována u ministerstva vnitra a ve svých stanovách má zahrnuto:

 • podílet se na zachování kulturních a historických tradic obce,
 • udržovat zvyky a obyčeje v rámci kalendářního roku,
 • zajišťovat kulturní vyžití občanů,
 • informovat o kulturním dění a prezentovat obec v širším okolí.

Do kulturního klubu jsou začleněny tyto sekce:

 • Klub žen
 • Dětský folklorní soubor KLIMENTEK - aktuální informace DFS najdete na stránkách www.dfs-klimentek.webnode.cz
 • Divadelní soubor
 • Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
 • Šachový oddíl
 • Klub důchodců


Organizace je otevřena všem dalším složkám, které mají zájem o registraci i těm, kteří se chtějí nějakým způsobem na této práci podílet.

Klub žen

Klub žen má v obci dlouholetou tradici. Od nedávna se místní ženy podílely nejen na rozvoji obce, ale zejména na organizování jeho kulturního dění (plesů, zábav, besed, kurzů studených kuchyní, přednášek a řadu akcí pro děti - mikulášská nadílka, maškarní ples, ...). Po 2. světové válce založily Radu žen, která se po roce 1948 přejmenovala na Český svaz žen, který se rozpadl v roce 1989. Přesto se našla hrstka žen, která se i nadále scházela a napomáhala při organizování různých akcí zejména Slováckých hodů, mikulášské besídky, ... Poděkování patří všem těmto ženám, a zejména paní J. Křemečkové.

Dětský folklorní soubor Klimentek

Byl založen v červnu roku 2010, jako naděje na udržení a rozvoj tradic v Osvětimanech. K dnešnímu dni soubor navštěvuje 26 dětí, nejen z Osvětiman ale i blízkých vesnic. Nezaměřuje se jen na tance z kyjovska, kam Osvětimany právoplatně náleží, ale i z uherskohradišťska. Patronství nad DFS Klimentkem na sebe bere zdejší Kulturní klub Osvětimany, který má pod svými křídly mnoho dalších složek kulturního života v Osvětimanech.

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor

Vznikl koncem listopadu 2000 při příležitosti nácviku repertoáru na vánoční svátky do místního kostela sv. Havla. Pod vedením Mgr. Jaroslava Cveka si vytkl jako hlavní cíl přispění k obohacení liturgických obřadů v místním kostele. Soubor se podílí na dalších akcích nejen v naší obci:

 • pořádal Josefovské posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou ZUŠ Kyjov, národopisným souborem ze Skoronic a později s cimbálovou muzikou Denica z Osvětiman,
 • velikonoční svátky v místním kostele,
 • Den matek,
 • pouť na Horu sv. Klimenta - vystoupení se staroslověnskými chorály,
 • pořádal Tříkrálové rozjímání s cimbálovou muzikou ZUŠ Kyjov a národopisným souborem ze Skoronic.

Členové přispěli také k úpravě kapličky sv. Vendelína a jeho okolí, dále k rekonstrukci obrázku panny Marie Sněžné.

Klub důchodců

Schází se každou třetí neděli v měsíci a pořádá besedy na různá témata (historie obce a jejího okolí, zdravá výživa, ...). Organizace leží již několik let na bedrech paní V. Mičkové.