Starosta
Berka Otakar

Místostarosta
Mgr. Berka Lubomír

Členové OZ
Aleš Pfeffer
Mgr. Milena Vaculíková
Ing. Petr Náplava
Ing. Josef Bartoněk
Miloš Peška
Ing. Patrik Slovák
Richard Struha
Miloslav Klučka
Ing. Vratislav Mynář

Zastupitelstvo obce

Výbory a komise při OÚ

Finanční výbor – předseda Aleš Pfeffer, členové Ing. Kateřina Vaculíková, Michal Mlčák

Kontrolní výbor – předseda Richard Struha, členové Jaroslav Mlčák, Richard Budík