Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky tzn., že Základní a mateřská škola v Osvětimanech bude otevřena od pondělí 12. dubna 2021 za podmínek daných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Všechny informace obdržíte od třídních učitelů nebo vedení školy.